Softronic tilldelas guldmedalj i EcoVadis årliga CSR-ranking för 2019

Nyheter | Publiceringsdatum: 10 mar 2020

Banner ecovadis

För andra gången har Softronic tilldelats guldmedalj enligt EcoVadis internationella ranking för sitt arbete inom Corporate Social Responsibilty (CSR).

EcoVadis är ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Bedömningen utgår från fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan.

Softronic erhöll 75 av totalt 100 poäng vilket placerar oss bland topp 1 % av samtliga företag i branschen för datorprogrammering, konsultverksamhet och relaterad verksamhetsindustri. EcoVadis har utvärderat totalt 2946 företag i denna kategori.

– Vi är oerhört glada över att vårt hållbarhetsarbete lönar sig. Att få vara bland de top 1 % som får bäst enligt deras ranking är något vi så klart är väldigt stolta över. Vi erbjuder flera lösningar som ger verklig samhällsnytta och vi strävar efter att skapa och leverera dem på ett sätt som är långsiktigt hållbart för den värld vi lever i, säger Joachim Lundberg, Hållbarhetschef på Softronic.

Joachim tillägger:
– En viktig förutsättning för vårt hållbarhetsarbete är våra medarbetares kompetens om hur digitaliseringen kan bidra till ett hållbart samhälle och hur vi tillsammans med våra kunder arbetar med dessa frågor.

Softronic levererar idag flera samhällsviktiga tjänster och produkter exempelvis CM1 – vårt system för att motverka penningtvätt och Charity – vårt system för insamling- och välgörenhetsorganisationer.  Softronic är även ett av de 40 företag som deltagit och skrivit på IT-konsultbranschens färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045.

 

Kontakt

Joachim Lundberg
E-post: Joachim.lundberg@softronic.se
Telefon: 0708-81 30 09

Joachim Lundberg

Om EcoVadis
EcoVadis är det ledande systemet för utvärdering av leverantörers miljöaspekter, arbetsförhållanden, affärsansvar och underleverantörer. Systemet anlitas av multinationella varumärken med höga etiska ambitioner när de i sin tur utvärderar sina leverantörskedjor. https://www.ecovadis.com/