Tillgänglighet för ett inkluderande samhälle

Blogg | Publiceringsdatum: 29 jun 2020

Tillgänglighet är en nödvändig faktor för att skapa ett inkluderande samhälle. Men att göra digitala tjänster och hemsidor med ett tillgänglighetsperspektiv behöver inte innebära tidskrävande specialanpassningar, som man kan tro. För om en produkt fungerar för användare med funktionsförändringar, då fungerar den bra för alla. Här tipsar Linnéa Wahlfridsson, UX-designer på Softronic, om de fem topp principerna man ska tänka på.

tillgänglighet

Eftersom vi på Softronic har många kunder inom offentlig sektor, ett område som är starkt präglat av tillgänglighetsriktlinjerna, så beslutade jag att tillsammans med mina UX-kollegor sammanställa en lista med våra topp 5 tillgänglighetsprinciper att tänka på när du designar eller utvecklar en digital tjänst eller hemsida:

  1. Kontrast – Se till att text och knappar har rätt färgkontrast så att de är enkla att urskilja mot bakgrunden. 3:1 är minimiförhållande, men det kan variera. Tänk även på att ha en lämplig kontrastskillnad mellan aktiva och inaktiva element, så att statusen är tydlig.
  2. Responsivitet – Gör sidan responsiv så att det går att zooma in eller ändra skärmstorlek utan problem. Detta är förstås en vedertagen hörnsten i arbetet att mobilanpassa tjänster, men det hjälper även användare med synnedsättningar.
  3. Struktur – Designa och utveckla sidor så att element följer en logisk ordning. Detta underlättar bland annat för de som använder skärmläsare eller tabbar sig igenom formulär, men ger även en allmänt bättre användarupplevelse för alla som använder sidan.
  4. Standard & Microcopy – Knappar och andra interaktiva element ska ha en standardiserad utformning och formulering så att funktionen är tydligt förmedlad i designen.
  5. Gester – Det ska alltid finnas ett alternativ till interaktion via fysisk rörelse. Exempelvis: om en funktion aktiveras av att mobilen skakas så ska det även finnas en knapp som ger samma resultat.

Det kan till synes verka som att det endast är UX-designerns jobb att säkerställa en hög tillgänglighet i projektet. Så är dock inte fallet, utan det är viktigt att samtliga roller bidrar med sin expertis och har ett tillgänglighetstankesätt i sitt arbete.

Låt inte tillgängligheten nedprioriteras som ett extra implementationssteg i en senare fas, utan tänk direkt ur ett tillgänglighetsperspektiv och inkorporera principerna som en naturlig del av den övergripande designen!

För fler tillgänglighetsprinciper och riktlinjer, läs mer om WCAG: https://webbriktlinjer.se/wcag/

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer kontakta oss på ux@softronic.se.

Relaterade blogginlägg:

Vad innebär UX-design och varför är det viktigt?

Vad är skillnaden mellan wireframes, mockups och prototyper?

Vikten av att samla in användarinsikter