Produkt

Effectplan revolutionerar dina budget- och prognosprocesser

Att förbereda, underhålla och sammanställa budgetar kräver ofta mycket tid och manuellt arbete. Prognoser kan vara överspelade innan de slutförts, och nya planer behövs när verksamheten förändras. Effectplan med integration till NAV och Business Central tar din organisation från traditionella budgetprocesser till proaktiv affärsplanering baserad på aktuella data.

Fördelar

  • Effektiv planering och budgetarbete på en ny nivå
  • Inget krångel med Excel och tidsödande organisering av data
  • Klar överblick över ekonomin med dynamiskt uppdaterade rapporter
  • Tillgång till träffsäkra löpande prognoser för bättre beslutsfattande
  • Tidsbesparing och minskad risk för misstag på grund av den mänskliga faktorn
  • Förbättrat beslutsfattande med realtidstillgång till nyckeltalen
  • Koppling mot Microsoft Dynamics Business Central samt andra ERP-system

Läs gärna mer på https://www.houseofcontrol.com/sv/effectplan?hsLang=sv

Kontakt