Produkt

Food & Beverage ERP

Aptean Food & Beverage ERP (tidigare känt som Foodware) är en unik affärsystemslösning baserad på Microsoft Dynamics 365-plattform och det självklara valet för företag som producerar, bearbetar eller handlar med livsmedel. Den unika funktionaliteten uppskattas även av andra verksamheter med produktion eller handel där det finns höga krav på spårbarhet och kontroll genom flödet.

Några exempel på funktioner som Aptean Food & Beverage ERP bidrar med:

Spårbarhet genom hela försörjningskedjan

Full spårbarhet av alla rå- och färdigvaror fram och tillbaka genom de olika processerna samtidigt som all relevant information som är knuten till dem hålls uppdaterat i varje steg. Informationen inkluderar attribut som ursprungsland, utgångsdatum, klass, sort, ingredienser, förpackningsspecifikationer med mera.

Säker livsmedelshantering och regelefterlevnad

Med Food & Beverage ERP ser ni enkelt till att alla produkter som innehåller allergener är markerade på rätt sätt, att produktionsplaneringen tar hänsyn till allergener och att övriga produktionslinjer är fria från föroreningar. Vår lösning gör att er verksamhet har full kontroll på att ni följer gällande regler och är förberedda vid en revision av livsmedelssäkerhet eller om något behöver återkallas.

Kvalitetskontroller

Stöd för kvalitetskontroller i processerna är av största vikt, oavsett om de ska göras ofta och i stor omfattning eller sällan och hanteras helt manuellt. I utvecklingen av Food & Beverage ERP var detta ett av de första fokusområdena och i lösningen kan ni använda färdiga mallar eller implementera era egna versioner av kvalitetsprotokoll för att se till att allt som går in i eller ut ur flödet uppfyller förväntningarna. Eller ta tillfället i akt att automatisera stickprov av konsistens, temperatur, storlek, form och andra kvalitetskontroller med hjälp av smarta sensorer.

Optimerad produkt- och produktionscykel

Få kontroll över din verksamhet och hantera varje steg i produktionen på bästa vis, allt från R&D/FoU med olika stadier av produktutveckling och kostnadsberäkningar till planering och storvolymsproduktion. Hantera viktiga dokument på en lättillgänglig digital plattform och dra nytta av intelligenta prognossystem som kan överföra information med automatik till smarta planerings- och produktionsverktyg.

Automatiska uppdateringar

Tack vare Microsofts produktcykelhantering med löpande uppdateringar av Business Central Online har ni alltid tillgång till de senaste funktionerna, utan att det kostar något extra. Detsamma gäller för Food & Beverage ERP-delarna, som underhålls för att följa Microsofts systemuppdateringar men där det även löpande släpps nya funktioner för er att dra nytta av. Med Food & Beverage ERP försvinner behovet av stora och kostsamma uppgraderingsprojekt.

Food & Beverage ERP bygger på Microsoft Dynamics-plattformen vilket innebär att era medarbetare kommer att känna igen gränssnittet och tryggt kan navigera bland menyerna.

Teknik byggd för framtiden

Med Food & Beverage ERP erbjuder vi en framtidssäkrad lösning som skapar förutsättningar för er verksamhet att hantera de förändringar som kan komma. Samarbetet med Microsoft innebär att när deras system utvecklas och förbättras så gör våra lösningar det också. Genom att använda de fördelar som Microsoft-plattformen erbjuder får både vi själva och våra kunder tillgång till framtida tekniska framsteg.

Som enda partner och återförsäljare av Aptean Food & Beverage ERP i Sverige har vi på Softronic byggt på oss kompetens och erfarenhet för att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda, effektiviserande system. Det är med glädje vi tillsammans fortsätter resan upp i molnet och djupare in i Dynamics 365-världen. Vi är onekligen stolta över att kunna erbjuda marknadens bästa livsmedelslösning.

Läs gärna mer om Microsoft Dynamics 365 Business Central, som är en huvudkomponent i Aptean Food & Beverage ERP, på vår Business Central erbjudandesida eller hos Microsoft.