Få länk till inspelningen från webinar Återstarta Sverige

Webinaret summerar Radars rapport Återstarta Sverige och ger konkreta exempel på hur Softronic arbetar med digitalisering, automatisering och motståndskraftig IT.

Vi får under webinaret höra Stefan Palm och Tomas Wiiand tillsammans med Anna Thörnlund resonera kring rapporten och se Softronics syn på detta.

Webinaret är 45 minuter långt och du får en länk skickad till dig efter att du har fyllt i formuläret.

Om Softronic

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Vi på Softronic hjälper våra kunder att skapa innovativa och driftsäkra digitala tjänster, som skapar mervärde och förenklar människors liv och jobb. Genom Digitalisering hjälper vi våra kunder att förändra både sitt arbetssätt och sina tjänster – att göra något nytt och på ett bättre sätt. Vi hjälper våra kunder att Automatisera där det är möjligt, för att göra sina tjänster mer tillgängliga och med högre kvalitet. Och för att samhället ska kunna vila på en trygg, digital grund bygger vi Motståndskraftig IT som klarar såväl intrång som en förändrad omvärld. Det var därför alla kunde fortsätta jobba hemifrån nästa dag, när fackförbundet Kommunal stängde ned sina kontor i samband med Corona.

Vi agerar för att främja digitalisering genom att anpassa det som kan anpassas och förändra det som inte längre fungerar. På så vis hjälper vi företag, organisationer och samhället i stort, till en högre nivå av hållbarhet och välstånd. Det är vad vi kallar GoodTech – teknik som gör gott i samhället.

Kontakt

Länk till inspelning: Webinar Återstarta Sverige