Formuesforvaltning – Kundportal

Ökad delaktighet kring investeringsbesluten, överblick över investeringar och effektivitet i rådgivningen – det blev resultatet av den nya kundportalen.

Målet är att den nya onlinebanken ska fungera som tungt argument i beslutet att bli kund hos Formue.

Anders Zachrisson, Affärsutvecklingschef

Formuesforvaltning – Kundportal

Den nya kundportalen har ökat delaktigheten kring investeringsbesluten för Formueforvaltnings kunder samtidigt som den ökar effektiviteten för rådgivarna.

Att förenkla en svårbegriplig produkt

Tidigare krävdes ofta ett flertal möten för att göra förändringar i kundernas portföljer. Med dagens aktiva livsstil vill kunderna i högre grad dela beslutstöd med sin rådgivare i samband med investeringsbeslutet.

Att på ett överskådligt sätt gemensamt ha tillgång till kundens samlade portfölj i realtid ökar även effektiveten för rådgivarna som samtidigt kan genomföra transaktionerna i portföljsystemet Advent.