RSK-databasen – Sveriges mest omfattande VVS-tekniska informationsdatabas

Softronic har tillsammans med sin kund Vvs Info tagit RSK-databasen från att vara en nummerbank till att bli en av världens mest omfattande VVS-tekniska informationsdatabaser

Vårt samarbete med Softronic ger oss möjlighet att kontinuerligt utveckla våra tjänster genom en nära dialog med de utvecklare som ingår i vårt team hos Softronic samtidigt som vi har tillgång till hela Softronics breda kompetens vid behov. Det gör att vi ganska snabbt kan ta fram nya lösningar samtidigt som vi långsiktigt får en stabil plattform för våra tjänster. Det är något vi uppskattar med att jobba med Softronic.

Hans Karlsson, VD på VVS Information

RSK-databasen – Sveriges mest omfattande VVS-tekniska informationsdatabas

RSK-databasen är VVS-branschens heltäckande produktdatabas med 480 000 artiklar och över 80% av Sveriges VVS-produkter.

Softronic har tillsammans med sin kund Vvs Info tagit RSK-databasen från att vara en nummerbank till att kanske bli en av världens mest omfattande VVS-tekniska informationsdatabaser. Databasen innehåller numera bilder, dokumentation och anvisningar. Databasen är helt internetbaserad och används dagligen av branschens olika aktörer.

Softronic har arbetat med kunden sedan år 2013 och teamet har genom åren bestått av olika roller, men kärntruppen består av förvaltningsledare, utvecklare och lösningsarkitekt.

Resultatet har blivit en mycket användarvänlig databas som sparar tid för intressenterna som även finner all information på ett enda ställe.

Du kan läsa mer om VVS info och RSK-databasen här: https://www.vvsinfo.se/

Thomas Tienso