Stockholm Parkering

Stockholm Stads Parkering tog hjälp av Softronic för att byta till en framtidssäker och rationell plattform för sitt verksamhetssystem.

Softronic antog en mycket krävande utmaning i att byta vårt väl inarbetade och egenutvecklade verksamhetssystem mot ett helt nytt. Det var ingen lätt uppgift. Men med Softronics erfarenhet och kompetens, och med ett stort engagemang från hela vår organisation, lyckades vi komma i mål. Nu sitter vi med ett standardsystem som ger oss en rad affärsfördelar och jag ser fram emot att ta nästa steg i vårt projekt, dvs. att kunna koncentrera ansträngningarna på att ta verksamheten in i framtiden, med mer automation och IOT (Internet of things).

Christian Rockberger, VD Stockholm Parkering

Stockholm Parkering

Verksamhetens utmaning – att möta framtida krav på integration och koppling mot parkeringsutrustning och anläggningar samt att möta kundernas krav på en snabb återkoppling på frågor eller problem. Att bedriva verksamhet med ett verksamhetssystem utan support och baserad på utgången teknologi innebar en mycket stor risk och höga kostnader för verksamheten. Lösningen blev att upphandla ett nytt verksamhetssystem som svarar mot Stockholms Stads Parkerings framtida behov.

Behov

Uthyrning och övervakning av mer än 72 000 parkeringsplatser samt administration av mer än 240 anläggningar med teknisk utrustning, kräver väl fungerande stödsystem som kan anpassas för att utveckla verksamheten. Med en stor skara servicetekniker samt en outsourcad jour för felanmälan krävs en väl fungerande teknik för hantering av mobila enheter och serviceorder. Sedan många år hade man egenutvecklat ett väl fungerande verksamhetssystem. Problemet var att systemets teknikplattform hade gått ur tiden vilket skapade både betydande risk och ett stort personberoende samt ständigt ökade kostnader. Detta behövde man hantera. Man ville också uppnå en lägre ”cost of ownership” jämfört med den gamla egenutvecklade verksamhetslösningen.

Stockholm Stads Parkering beslutade att upphandla ett framtidssäkert standardsystem med en stark bakomliggande organisation. Valet föll på plattformen Dynamics 365 från Microsoft, en plattform med miljoner användare över hela världen och ett starkt nätverk av certifierade partners.

Lösning

Valet föll på Softronic som har lång erfarenhet av att leverera lösningar baserade på Dynamics 365, Dynamics NAV och Qlik. Softronic har lång erfarenhet av e-handel, web och mobila lösningar.  I lösningen ingick även ExFlow för workflow och attest av leverantörsfakturor.

Bland funktionerna i plattformen kan nämnas:

 • Kraftfullt stöd för hantering av kund, partner och leverantörsrelationer
 • Köhantering med logik för administration av p-platser med meddelandefunktion
 • Uthyrning av 1000-tals P-platser med hyresavisering
 • Stöd för kundtjänst och jour-service som inkluderar felsökningsguider och distribution av serviceorder
 • Integration med mer än 20 externa leverantörer
 • Hantering av kontrollavgifter med påminnelse och kravhantering
 • Kraftfulla statistik- och rapporteringsmöjligheter
 • Stöd för ombyggnad och nyetablering av anläggningar
 • Nyckel- och burhantering
 • Stöd för omsättningsbaserade affärsupplägg med självfakturering
 • Anläggningsredovisning enligt senaste krav
 • Elektronisk hantering av leverantörsfakturor med attest
 • Hela lösningen är integrerad och kan direkt följas upp i Ekonomi & redovisning

Resultat

Några av Stockholms Stads Parkerings effektmål för projektet uppnåddes tidigt. Utöver modernisering av systemstödet och förbättrad kompatibilitet så var konkurrensutsättning i framtida upphandlingssituationer för systemnära tjänster en viktig faktor.

Stockholm Stads Parkering har nu en lösning som förenklar arbetet för personalen på kundtjänsten genom en bättre överblick och samlad bild över kunden. På kundbilden kan handläggaren se eventuella ärenden som inrapporterats tillsammans med tidigare kontakter, hyresavtal, parkeringsanläggning, reskontra mm.

Förändringar i verksamheten kan nu på ett enklare sätt återspeglas i verksamhetssystemet, vilket i de flesta fall kan åstadkommas genom konfiguration.

Det har också blivit enklare att få ut data och skapa rapporter om lönsamhet per parkeringshus/anläggning. Användarna kan själva skapa instrumentpaneler och vyer som visar utfall och nyckeltal vilket ger ett bättre underlag för affärsbeslut.

Kontakt