Verksamhetssystem baserat på Dynamics 365 CRM

Softronic byter ut 20 år gammalt system mot en modernare lösning, samt förbättrar processer och arbetssätt.

Verksamhetssystem baserat på Dynamics 365 CRM

Stödjer inte ert verksamhetssystem längre era processer? Har ni ett gammalt system som behöver uppdateras? Med hjälp av Softronic har denna statliga tillsynsmyndighet bytt ut sitt 20 år gamla verksamhetssystem med en modern lösning, uppdaterat sina processer och arbetssätt för att arbeta mer effektivt.

Bakgrund

Statlig tillsynsmyndighet som utvecklar regler och ser till att företag följer dem, samt analyserar risker. Denna statliga tillsynsmyndighet har utökats på senare år, vilket åtföljs av ökande anslag från regeringen. I dag arbetar drygt 500 personer på myndigheten.

Uppdrag

Syftet med uppdraget var att ersätta ett 20 år gammalt verksamhetssystem med en modernare lösning som byggde på Microsofts plattform Dynamics 365. Initialt gjordes en grundlig genomgång av verksamheten för att definiera behov och förbättringar inom processer och arbetssätt som skulle kunna realiseras med ett nytt verksamhetssystem. Softronic har under processen varit delaktiga i alla delar av implementationen och har använt en agil arbetsprocess (scrum) samt haft ansvar för testprocessen.

Ärendehanteringen inom projektet och förvaltningen har managerats via systemet Team Foundation Server. Tillsynsmyndigheten har i denna miljö loggat buggar, nya funktioner, ändringar och önskemål som sedan har prioriterats och diskuterats i arbetsgruppen. Ärenden har estimerats i omfattning med tidplan för genomförandet och skickats till myndigheten för godkännande. Softronic utförde grundinstallationen av Dynamics 365 som ett fastpris där budget och tidsplan infriades enligt överenskommelse i avtal.

Resultat

I samverkan mellan Softronics projektresurser och tillsynsmyndighetens verksamhetsresurser har myndigheten fått till förbättringar inom sina processer samt verksamhetsområden. Baserat på Dynamics 365 best practice har Softronics konsulter gett goda rekommendationer om bästa arbetssätt plus rekommenderat ett standardiserat arbetssätt som inte kräver allt för många customiseringar av det nya institutregistret.

Kontakt