Driftinformation incident

Driftinformation | Publiceringsdatum: 2 dec 2022

Denna sida kommer inte att uppdateras framöver, utan vi går nu in i vår ordinarie kontinuitetsplanering gällande säkerhetsincidenten. Information kommer delges i ordinarie kanaler om det finns något att kommunicera rörande detta.

2022-12-23 kl. 08:30
Pressmeddelande: System öppna efter den säkerhetsincident som drabbat Softronic. Engångskostnader till följd av incidenten kommer belasta resultatet

Softronic har arbetat intensivt med den säkerhetsincident som drabbade företaget. De system och tjänster som har påverkats är till allra största delen öppna igen.

Den andra december stängdes nätverkstrafik ner i förebyggande syfte för att minimera risk i våra miljöer till följd av ett säkerhetsangrepp från en extern hotaktör. Under perioden har målet varit att successivt öppna upp system på ett säkert och kontrollerat sätt i samråd med branschexperter.

Kostnader kopplade till incidenthantering och säkrande av våra och våra kunders miljöer kommer att påverka fjärde kvartalets resultat negativt. Detta innebär att resultatet för det fjärde kvartalet väsentligt kommer understiga föregående års resultat för samma period som då uppgick till 30 Mkr.

Kontaktpersoner

Charlotte Eriksson, VD, Softronic AB (Publ)
charlotte.eriksson@softronic.se

Mathias Kjellberg, COO, Softronic AB (Publ)
mathias.kjellberg@softronic.se

2022-12-20 kl. 16:20
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident
Vi fortsätter att successivt öppna upp tjänster och system på ett säkert och kontrollerat sätt.

2022-12-19 kl. 13:00
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident

Softronic arbetar fortsatt med den säkerhetsincident som drabbade oss den 2 december.

Vi fortsätter att successivt öppna upp tjänster och system på ett säkert och kontrollerat sätt.

2022-12-16 kl. 14:05
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident

Arbetet har under veckan fortlöpt bra och vi har kunnat fortsätta öppna upp system och tjänster på ett kontrollerat och säkert sätt. Vi har tät kontakt samt samarbete med de kunder som drabbats och arbetar tillsammans för att hantera situationen.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med branschexperter hantera situationen kraftfullt.

2022-12-15 kl. 15:35
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident

Arbetet fortsätter enligt plan och vi arbetar fortsatt intensivt med att öppna upp fler tjänster och system.

2022-12-14 kl. 11:40
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident
Vi fortsätter hantera den säkerhetsincident som drabbade oss den 2 december.

Arbetet fortskrider enligt plan och vi fortsätter öppna upp tjänster och system på ett kontrollerat sätt.

2022-12-13 kl. 15:17
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident

Softronic fortsätter arbeta med den säkerhetsincident som drabbade oss den 2 december då vi i förebyggande syfte stängde ner all nätverkstrafik.

Vi har under helgen och även nu i veckan fortsatt att successivt öppna upp tjänster och system på ett säkert och kontrollerat sätt.

Vårt fokus är att ha tät dialog med våra berörda kunder och att fokusera på att fortsätta öppna upp system.

2022-12-12 kl. 14:11
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident

Softronic fortsätter arbeta med den säkerhetsincident som drabbade oss för en vecka sedan. Vi har under förra veckan och helgen successivt kunnat öppna upp fler tjänster på ett kontrollerat och säkert sätt.

Fokus för oss är att ha tät dialog med våra berörda kunder och att fokusera på att fortsätta öppna upp system.

Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet.

2022-12-11 kl. 16:30
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident 
Arbetet under helgen har fortlöpt bra och vi har kunnat fortsätta öppna upp system och tjänster på ett kontrollerat och säkert sätt. Vi har tät kontakt samt samarbete med de kunder som drabbats och arbetar tillsammans för att hantera situationen.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med branschexperter hantera situationen kraftfullt. Våra kunders förtroende är vår högsta prioritet och vi beklagar det som inträffat.

2022-12-10 kl. 18:4
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident 

Softronic fortsätter arbeta dygnet runt med den säkerhetsincident som drabbade oss för en vecka sedan. Vi har under veckan och helgen successivt kunnat öppna upp fler tjänster på ett kontrollerat och säkert sätt. Fokus för oss är att ha tät dialog med våra berörda kunder och att fokusera på att fortsätta öppna upp system.

Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet. Vi gör vårt bästa för att vara tillgängliga och besvara frågor, men ber samtidigt om förståelse för att vi kan ha längre svarstider än normalt i rådande läge. Våra kunders förtroende är vår högsta prioritet och vi beklagar det som inträffat.

2022-12-06 kl. 09:15
Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident

Softronic valde som tidigare meddelats att i förbyggande syfte natten till den 2:a december stänga ner all nätverkstrafik till Softronics driftmiljöer.

Arbetet fortsätter enligt plan med målet att på ett säkert och kontrollerat sätt öppna upp system.

Det intensiva arbete som tillsammans med branschexperter pågått dygnet runt har hittills givit positivt resultat och vi har återstartat en del system samt planerar för en fortsatt successiv återstart av nätverkstrafiken. Vi har tät kontakt samt samarbete med de kunder som drabbats och arbetar tillsammans för att hantera situationen.

Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet. Våra kunders förtroende är vår högsta prioritet och vi beklagar det som inträffat.

 

2022-12-05 kl. 08:54
Pressmeddelande: Uppdatering av information avseende säkerhetsrelaterad incident

Softronic valde som tidigare meddelats att i förbyggande syfte natten till den 2:a december stänga ner all nätverkstrafik till Softronics driftmiljöer.

Vi har kontinuerligt arbetat tillsammans med branschexperter för att hantera situationen kraftfullt och genomfört prioriterade aktiviteter. Arbetet har hittills givit positivt resultat och vi har återstartat en del system samt planerar för en fortsatt successiv återstart av nätverkstrafiken.

2022-12-04 kl. 18:40
Uppdatering Softronic hanterar allvarligt angreppsförsök på miljön

Softronic arbetar intensivt tillsammans med branschexperter för att hantera situationen. Vår ambition är att så snart som möjligt kunna öppna upp system på ett säkert och kontrollerat sätt.

Under helgen har vi gjort framsteg och sedan fredag kväll vid 18-tiden drivs kommunikationen åter via vanliga kommunikationskanaler. Vi publicerar löpande uppdaterad information via vår driftsinformationssida.

Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet. Vi gör vårt bästa för att vara tillgängliga och besvara frågor, men ber samtidigt om förståelse för att vi kan ha längre svarstider än normalt i rådande läge. Våra kunders förtroende är vår högsta prioritet och vi beklagar det som inträffat.

2022-12-03 kl. 18:00
Uppdatering Softronic hanterar allvarligt angreppsförsök på miljön 

Softronic detekterade tecken i IT-miljön som antydde att miljön var under angrepp från en yttre hotaktör. I förebyggande syfte stängdes all nätverkstrafik ner under natten till den 2/12, vilket medfört omfattande störningar för flera av våra kunder.

Vi arbetar nu dygnet runt tillsammans med branschexperter för att hantera situationen. Händelsen är polisanmäld och vi arbetar nära tillsammans med våra kunder och myndigheter för att hitta lösningar för att upprätthålla leveranser. Vårt mål är givetvis att så snart som möjligt kunna öppna upp systemfunktion igen säkert och kontrollerat.

– Jag kan bara uttrycka min tacksamhet för allt stöd vi fått från kunder, samarbetspartners och branschen i stort i att hantera det angrepp som vi drabbats av, säger Charlotte Eriksson VD Softronic.

Charlotte fortsätter:

-Och jag kan inte heller nog uttrycka hur stolt jag är över alla Softronics medarbetare som gör allt i sin makt och arbetar dygnet runt just nu.

Läs hela intervjun här!

2022-12-03 kl. 11:21
Softronic hanterar allvarligt angreppsförsök på miljön 

Softronic detekterade störningar som antydde att miljön var under angrepp från en yttre hotaktör. I förebyggande syfte vidtogs åtgärder för att förhindra och hantera angreppet, vilket tyvärr har lett till omfattande störningar för oss och våra kunder.

Softronic arbetar nu dygnet runt tillsammans med branschexperter för att hantera situationen och så snart som möjligt kunna öppna upp system på ett säkert och kontrollerat sätt. Händelsen är polisanmäld och vi arbetar nära tillsammans med våra kunder och myndigheter för att hitta lösningar för att upprätthålla leveranser.

Sedan fredag kväll vid 18-tiden har vi lyckats få upp ett antal kommunikationskanaler och vi kommer löpande publicera uppdaterad information via vår driftsinformationssida.

Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet. Vi gör vårt bästa för att vara tillgängliga och besvara frågor, men ber samtidigt om förståelse för att vi kan ha längre svarstider än normalt i rådande läge. Våra kunders förtroende är vår högsta prioritet och vi beklagar det som inträffat.

2022-12-02 kl. 18:30
Uppdatering

All nätverkstrafik till våra driftskunder är fortfarande nere i förbyggande syfte som en del i att hantera en säkerhetsrelaterad incident. Detta innebär att flera av våra kunder drabbats hårt.

Sedan fredag kl. 18 fungerar vår mail och hemsida där vi löpande kommer publicera uppdaterad driftsinformation. Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet. Vi arbetar dygnet runt tillsammans med branschexperter för att hantera situationen och återfå systemfunktion.

Vi kommer löpande att informera om situationen. Vi gör vårt bästa för att vara tillgängliga och besvara frågor, men ber samtidigt om förståelse för att vi kan ha längre svarstider än normalt i rådande läge. Våra kunders förtroende är vår högsta prioritet och vi beklagar det som inträffat.

2022-12-02 kl. 16:00
Uppdatering

Under natten den 2 december stängde Softronic ner all nätverkstrafik i förbyggande syfte som en del i att hantera en säkerhetsrelaterad incident. Detta innebär att flera av våra kunder drabbats hårt.

Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet. Vi arbetar dygnet runt tillsammans med branschexperter för att hantera situationen och återfå systemfunktion.

Vi kommer löpande att informera om situationen. Vi gör vårt bästa för att vara tillgängliga och besvara frågor, men ber samtidigt om förståelse för att vi kan ha längre svarstider än normalt i rådande läge.

Våra kunders förtroende är vår högsta prioritet och vi beklagar det som inträffat.

2022-12-02 kl. 08:00
Pressmeddelande, fredagen den 2 december 2022 kl. 08:00

På grund av en säkerhetsrelaterad incident har vi under natten, i förbyggande syfte, valt att stänga ner all nätverkstrafik till Softronics driftmiljöer. Detta innebär att flera av våra kunders system för närvarande är otillgängliga. Tillsammans med branschexperter arbetar vi för att minimera påverkan.