Hur får man ett välmående team?

Blogg | Publiceringsdatum: 9 jun 2020

När du arbetar i olika typer av team, exempelvis i ett applikationsförvaltningsteam, så är det viktigt att se till att du får till en bra arbetsgrupp för att kunna leverera ett resultat med kvalitet till kunden.
I detta blogginlägg delar Therése Sundberg, förvaltningsledare på Softronic, med sig av sina bästa erfarenheter för att få ett välfungerande samt välmående team.

applikations förvaltning team

Skapa en lyftande dialog

I de flesta projektteam så jobbar vi Agilt vilket ökar dialogen och kommunikationen i teamet. Jag rekommenderar att börja dagen i positiv anda med en ”Stand-up”. Vi har som rutin att alla i teamet får svara på tre frågor:

  • Vad jag är nöjd med från igår (och som tog oss närmare vårt sprintmål)
  • Vad tar jag tag i idag för att vi ska nå i mål
  • Hinder? – Behöver jag hjälp eller bollplank

Genom att formulera frågorna som ovan så får vi en mer levande dialog och fokus på vad man faktiskt tycker att man gjort bra. Det kan vara svårt ibland när man är väldigt frustrerad och inte kom dit man önskade men med tiden så lär man sig att fokusera på det som är konstruktivt. Om jag pratar om vad jag gjorde bra så hakar de andra på och bekräftar. Det gör att vi peppar och lyfter varandra gemensamt. Om jag berättar vad jag behöver hjälp med så vågar andra be om hjälp.

Vi har med dessa enkla frågor styrt problemlösningarna till det faktiska och inte till huruvida jag är bra eller dålig.

Skapa bra och gemensamt mål – involvera tidigt

Gemensamma mål kan vara svårt att formulera men genom att de blir just gemensamma, så ökar möjligheterna för att de ska bli uppnådda. Målen kan vara kring mjuka värden, processer eller vad som ska göras under en period för att möta ett behov. Jag tror att om man involverar alla så tidigt som möjligt i krav eller förändringar så ökar det förutsättningarna för att skapa och uppnå bra mål.

Först är det bra om alla får egen tid att läsa på ämnet innan. Då blir det lättare att bidra och vara delaktig. Om man får lite förkunskap och möjlighet att uppdatera sig eller läsa in sig på området, så skapar det ofta nyfikenhet, engagemang och intresse. Det blir också lättare att ta till sig målet om alla får vara delaktiga tidigt. Börja med att sprida kunskap och skapa nyfikenhet för att sedan ta fram ett mål tillsammans.

Skapa ett kompletterande team – teammedlemmar med olika styrkor

Om du ska utöka och ta in nya medlemmar eller sätta ihop ett helt nytt team så försök skapa ett team med personer som kompletterar varandra. Tänk gärna lite spretigt för att hitta olika styrkor. Kombinera gärna lågmält med frispråkigt, fokuserat med visionärt, beslutsorienterat med eftertänksamt, vanemönster med ny-tänk. Det kommer i förlängningen ge teamet extra styrka tillsammans.

Men här kan det också finnas risker. Det är viktigt att tala öppet om varandras styrkor och skapa en atmosfär där man vågar säga vad man själv behöver hjälp med. Ett tips är att ha retrospektiva möten med förformulerade frågor som t.ex:

Vad är jag nöjd med att Jag har tänkt på eller gjort sen sist

Vad är jag nöjd med att Du har tänkt på eller gjort sen sist

Vad är jag nöjd med att Vi har tänkt på eller gjort sen sist

Sedan samma tre åskådningar fast med frågorna:

Vad skulle jag önska att Jag, Du, Vi tänker på eller arbetar med till nästa gång
Hur vill jag att Jag, Du, Vi ska göra det

Låt gärna teamet svara på dessa frågor i lugn och ro med avsatt tid i kalendern och med resultatet inskickat till den som sedan håller i mötet. Svaren kan sedan formuleras på mötet så att alla får fram sina tankar och kan lyfta vad de skulle behöva för att må ännu bättre och känna sig ännu tryggare eller ännu mer möjliggjorda samtidigt som de lär känna sina kollegor bättre.

Ha ett lyssnande ledarskap – mitt team lär mig

Som ledare för en applikationsförvaltning så är nog mitt viktigaste uppdrag att lyssna. Ofta får jag lägga band på mig och inte komma med lösningar utan försöka lyssna och ställa frågor. Då lär jag mig nästan alltid att det finns bättre lösningar än de jag hade eller det finns andra viktigare behov än de jag går och tänker mig.

Sedan jobbar vi mycket med värderingar och pelare hämtade från Scrum. Men det får bli ett annat inlägg.

Så här tänker vi när vi arbetar tillsammans i olika kundprojekt. Genom att erbjuda ett sammansvetsat team med olika personligheter och erfarenheter får våra kunder en bättre leverans, så det här är mina tips till dig som ska leda ett team.

Blogginlägg skrivet av: Therése Sundberg för Softronic AB

Therese Sundberg banner