Applikationsförvaltning – med Digital Transformation

Drift | Förvaltning | Systemlösningar | Webb

Måste du skjuta på releasen igen? Får du inte kontinuitet i din applikationsförvaltning/-utveckling så fort någon i teamet är borta? Behöver du skola in nya personer ofta? Har du koll på när supportavalet ska förnyas? Vi förstår er verksamhet och de krav som ställs. Låt oss fokusera på dina applikationer vilket leder till lägre risk, högre verksamhetseffekt och lägre kostnad per applikation – så kan du fokusera på din verksamhet.

Applikationsförvaltning – med Digital Transformation

Måste du skjuta på releasen igen? Får du inte kontinuitet i din applikationsförvaltning/-utveckling så fort någon i teamet är borta? Behöver du skola in nya personer ofta? Har du koll på när supportavalet ska förnyas?

Det kan vara svårt och utmanande att hinna med att utveckla sin egen verksamhet samtidigt som du ska underhålla samt vidareutveckla dina applikationer.

En seriestrip med två figurer

Vi förstår er verksamhet och de krav som ställs. Låt oss fokusera på dina applikationer vilket leder till lägre risk, högre verksamhetseffekt och lägre kostnad per applikation – så kan du fokusera på din verksamhet.

Med vår tjänst Applikationsförvaltning säkerställer vi att din applikation finns där kontinuerligt, stabilt och tillgängligt. Genom att välja Softronic får du en flexibel leverantör som tar ansvar och sätter er verksamhet i fokus. Du får garanterad effekt med lägre risk till rätt kostnad över tid!

Optimera och driv utvecklingen av dina system

Vi arbetar kontinuerligt med strukturerad omvärldsbevakning för att framtidssäkra samt optimera dina system så de hänger med i den digitala transformationen. Detta görs bland annat genom att vi har innovationsworkshop tillsammans med dig som kund för att hela tiden se till att dina applikationer är utvecklade så de passar in i en snabb och föränderlig värld.

Rätt bemannat team

Tillsammans med dig som kund sätter vi upp det team som speglar ert behov vid given beställning.
Roller som ofta ingår i ett applikationsförvaltningsteam är bland annat: Förvaltningsledare, Kundansvarig, Krav – och analysansvarig, Scrum Master, Support – och utbildningsansvarig, systemarkitekt samt utvecklare, testare och UX-designer.

Verktygsstöd som ger dig full insyn

Med rätt verktyg samt tekniskt stöd kan du som kund vara delaktig på den nivå du önskar. Genom att använda en gemensam plattform ex. ärendehanteringssystemet Jira samt Confluence får du full insyn i projektet utan att behöva bry dig om det löpande dagliga arbetet.

Fokusera på din verksamhet

Genom att använda vår tjänst så får du bättre koll på kostnaderna och vi garanterar dig en säker och bekymmerslös hantering. Du får helt enkelt tid till att fokusera på rätt saker i verksamheten medan vi tar hand om dina applikationer.

Application Life Cycle Management

Kontakt

Har du frågor om vår Applikationsförvaltningstjänst kontakta

Thomas Tienso

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om era erbjudanden.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Thomas Tienso