Driftinformation | 13 mar 2020

Softronics kontinuitetsplan COVID-19

Statusuppdatering

27 mars 2020 kl. 16:26: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på måndag 30 mars ca kl. 16.

25 mars 2020 kl. 15:52: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på fredag 27 mars ca kl. 16.

23 mars 2020 kl. 15:33: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på onsdag 25 mars ca kl. 16.

20 mars 2020 kl. 15:32: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på måndag 23 mars ca kl. 16.

18 mars 2020 kl. 15:31: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har gjort bedömningen att det räcker att vi uppdaterar denna sida varannan dag istället för varje dag.
Nästa status rapporteras på fredag 20 mars ca kl. 16 om inget påtagligt inträffar.

17 mars 2020 kl. 16:27:
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.

16 mars 2020 kl.15:46:
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.

13 mars 2020 kl. 15:24:
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Vi bevakar kontinuerligt händelseutvecklingen.
Läget är för närvarande oförändrat.

Nästa uppdatering sker på måndag ca kl. 16.


 

I och med att Folkhälsomyndigheten har ökat risknivån från måttlig till mycket hög risk har Softronic aktiverat sin krisledning.

Detta innebär bland annat: 

  • Att ledningsgruppen har gått över i stabsläge
  • Att vi dagligen mån-fre kommer med uppdaterad information ca kl. 16 eller vid behov
  • Att vi har vidtagit åtgärder så att alla medarbetare kan arbeta från alternativ arbetsplats
  • Att vi har validerat våra kontinuitetsplaner för våra kunders verksamhetskritiska system
  • Att vi har säkerställt nyckelpersoners tillgänglighet
  • Att vi har validerat att nödvändiga stödsystem fungerar som planerat
  • Att vi har genomfört åtgärder för att minimera fysiska möten till förmån för digitala.

Vår uppgift är att våra viktigaste tjänster och leveranser, som i många fall är samhällskritiska, upprätthålls. Det är också viktigt att våra kunder, leverantörer och medarbetare skyddas från allvarlig sjukdom och inte heller bidrar till smittspridning.

Kontakt

För mer information kontakta din kundansvarig eller covid19@softronic.se