Softronics kontinuitetsplan COVID-19

Driftinformation | Publiceringsdatum: 13 mar 2020

Statusuppdatering

16 september
Softronic fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi planerar för en säker återgång från den 29 september. Krisledningen kring Covid kommer därmed avslutas och återgå till den ordinarie verksamhetsplaneringen. Om inget nytt inträffar räknar vi med att denna sida inte kommer uppdateras något mer framöver.

2 september kl. 15:17
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras 16 september.

19 augusti kl. 15:11
Nu är vi tillbaka efter semestern. Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras 2 september.

8 juli kl. 14:30

Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har bevakning under sommaren i fall läget förändras, annars återkommer rapportering med start i mitten av augusti. Ha en trevlig sommar!

17 juni 2021 kl. 15:15

Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras 8  juli.

3 juni 2021 kl. 15:20
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras 17  juni.

20 maj 2021 kl. 15:00
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras 3 juni.

6  maj 2021 kl. 17:35
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras 20 maj.

22 april 2021 kl. 16:51
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras 6 maj.

8 april 2021 kl. 14:54
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras 22 april. 

18 mars 2021 kl. 15:20
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras den 8 april (pga Skärtorsdag).

4 mars 2021 kl. 15:30
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras den 18 mars.

18 februari 2021 kl. 15:06
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras den 4 mars.

4 februari 2021 kl. 15:13
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras den 18 februari.

21 januari 2021 kl. 14:53
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt möten varannan vecka. Nästa status rapporteras den 4 februari.

17 december 2020 kl. 15:17
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras den 21 januari om inget oväntat uppstår som påverkar vår kontinuitetsplan.

10 december 2020 kl. 15:37
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 17 december.

3 december 2020 kl. 15:00
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 10 december.

26 november 2020 kl. 14:37
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 3 december.

19 november 2020 kl. 16:02
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 26 november.

12 november 2020 kl. 14:54
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 19 november.

5 november 2020 kl. 15:26
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 12 november.

29 oktober 2020 kl. 14:45
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Nästa status rapporteras på torsdag 5 november.

22 oktober 2020 kl. 19:00
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 29 oktober.

15 oktober 2020 kl. 15:01
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Nästa status rapporteras på torsdag 22 oktober.

8 oktober 2020 kl. 16:04
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 15 oktober.

1 oktober 2020 kl. 18:32
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 8 oktober.

24 september 2020 kl. 15:00
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 1 oktober.

17 september 2020 kl. 19:03
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 24 september.

11 september 2020 kl. 15:09
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 17 september.

3 september 2020 kl. 15:06

Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läget är för närvarande oförändrat. Nästa status rapporteras på torsdag 10 september.

27 augusti 2020 kl. 16:00

Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har fortsatt veckovisa möten. Nästa status rapporteras på torsdag 3 september.

20 augusti 2020 kl. 15:30 

Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser till att minska smittspridning. Vi kommer fortsätta att ha regelbundna möten i krisledningen och följer händelseutvecklingen.

25 juni 2020 kl  15:30:
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Under juli månad kommer krisledningen att fortsätta med möten varannan vecka och delge information här på Softronic.se endast då läget förändras. Om allt är enligt vår kontinuitetsplan uppdaterar vi denna sida först på ordinarie krisledningsmöte den 2o augusti ca kl. 16

Softronic har alltid en beredskap under semestermånaderna och våra kunder kan förvänta sig att allt ska fungera precis som vanligt.
Vi önskar en trevlig sommar och återkommer här endast om läget förändras.

18 juni 2020 kl. 15:00: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på torsdag 25 juni om inget akuellt kommer upp tidigare.

11 juni 2020 kl. 15:30: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på torsdag 18 juni om inget akuellt kommer upp tidigare.

4 juni 2020 kl. 16:52: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på torsdag 11 juni om inget akuellt kommer upp tidigare.

28 maj 2020 kl. 15:47: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på torsdag 4 juni om inget akuellt kommer upp tidigare.

14  maj 2020 kl. 17:17 : Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på torsdag 28 maj om inget akuellt kommer upp tidigare.

7 maj 2020 kl. 15:24: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på torsdag 14 maj.

30 april 2020 kl. 09:17: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på torsdag 7 maj.

24 april 2020 kl. 16:25: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Vi kommer från och med nu redovisa veckovisa statusuppdateringar om läget är oförändrat. Nästa uppdatering sker 30 april.

23 april 2020 kl. 10:02: 

Softronic har beslutat om korttidspermittering

Krisledningen har sedan kontinuitetsarbetets början arbetat med fokus på långsiktiga planer och åtgärder för att säkerställa företagets framtid.

Vi har under perioden arbetat mer aktivt med omvärldsbevakning samt monitorerat vår verksamhet och följt våra kunders beteenden. Vissa branscher har drabbats hårt av det uppkomna läget, medan andra fått mycket mer att göra. Vi har också sett att en del kunder skjuter på beslut om projekt till efter krisen och att det är mer konkurrens på öppna förfrågningar.

Mot bakgrund av detta har vi beslutat att korttidspermittera vissa medarbetare. Medarbetarna korttidspermitteras i olika omfattning i enlighet med det gällande regelverket. Vi har genomfört MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer.

Ledningen kommer att fortsätta arbeta med att säkra Softronics framtid och säkerställa att vi även fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsgivare och IT-partner till våra kunder.

KONTAKT VID EV. FRÅGOR:

Per Adolfsson VD, Softronic AB (Publ)
per.adolfsson@softronic.se
Tel: +46 70-775 78 50
Eller skicka ett mail till covid19@softronic.se


20 april 2020 kl. 15:28: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på torsdag 23 april.

17 april 2020 kl. 16:17 Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på måndag 20 april ca kl. 16.

15 april 2020 kl. 16:47: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på fredag 17 april ca kl. 16.

8 april 2020 kl. 16:00: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på onsdag 15 april ca kl. 16.

6 april 2020 kl. 15:06: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på onsdag 8 april ca kl. 16.

3 april 2020 kl. 15:26: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på måndag 6 april ca kl. 16.

1 april 2020 kl. 16:00: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på fredag 3 april ca kl. 16.

30 mars 2020 kl. 16:2o: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på onsdag 1 april ca kl. 16.

27 mars 2020 kl. 16:26: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på måndag 30 mars ca kl. 16.

25 mars 2020 kl. 15:52: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på fredag 27 mars ca kl. 16.

23 mars 2020 kl. 15:33: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på onsdag 25 mars ca kl. 16.

20 mars 2020 kl. 15:32: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.
Nästa status rapporteras på måndag 23 mars ca kl. 16.

18 mars 2020 kl. 15:31: Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat. Krisledningen har gjort bedömningen att det räcker att vi uppdaterar denna sida varannan dag istället för varje dag.
Nästa status rapporteras på fredag 20 mars ca kl. 16 om inget påtagligt inträffar.

17 mars 2020 kl. 16:27:
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.

16 mars 2020 kl.15:46:
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan.
Läget är för närvarande oförändrat.

13 mars 2020 kl. 15:24:
Softronics kontinuitetsarbete fortsätter enligt plan. Vi bevakar kontinuerligt händelseutvecklingen.
Läget är för närvarande oförändrat.

Nästa uppdatering sker på måndag ca kl. 16.


 

I och med att Folkhälsomyndigheten har ökat risknivån från måttlig till mycket hög risk har Softronic aktiverat sin krisledning.

Detta innebär bland annat: 

  • Att ledningsgruppen har gått över i stabsläge
  • Att vi dagligen mån-fre kommer med uppdaterad information ca kl. 16 eller vid behov
  • Att vi har vidtagit åtgärder så att alla medarbetare kan arbeta från alternativ arbetsplats
  • Att vi har validerat våra kontinuitetsplaner för våra kunders verksamhetskritiska system
  • Att vi har säkerställt nyckelpersoners tillgänglighet
  • Att vi har validerat att nödvändiga stödsystem fungerar som planerat
  • Att vi har genomfört åtgärder för att minimera fysiska möten till förmån för digitala.

Vår uppgift är att våra viktigaste tjänster och leveranser, som i många fall är samhällskritiska, upprätthålls. Det är också viktigt att våra kunder, leverantörer och medarbetare skyddas från allvarlig sjukdom och inte heller bidrar till smittspridning.

Kontakt

För mer information kontakta din kundansvarig eller covid19@softronic.se