Återstarta Sverige – Rapport från Radar Ecosystem Specialists

En rapport om pandemins påverkan på svensk IT, den snabba repliken och förutsättningarna för en återstart.

Kort om rapporten:

2020 blev startskottet för en ytterligare acceleration av tidigare trender i IT-landskapet där pandemin har agerat draglok för omfattande strukturomvandlingar av industrin och själva IT- leveransen. Tillsammans med andra makrotrender har coronakrisen drivit på omedelbar förändring och samtidigt ytterligare fyllt på ett uppdämt långsiktigt behov av effektivisering och produktivitetshöjning med hjälp av digitala tjänster. De flesta IT-beslutsfattare har klarat utmaningen väl genom både operativ flexibilitet i den akuta krisen i kombination med strategiskt riktiga omställningsåtgärder även om det återstår en hel del att göra i ledningsarbetet framöver.

Det finns anledning att tro att lågkonjunkturen kommer bestå längre än vad de flesta bedömare trodde i början på året. En riktig återstart när kurvan vänder uppåt kommer i många individuella fall bero på huruvida man satsar rätt i sina digitala investeringar. Pandemin har lyft fram nya tillämpningar eller förstärkt prioriteringen för redan allmänt etablerade tillämpningar vilka kunnat agera tillväxtmotor för verksamheter trots stark motvind i konjunkturläget. Ett antal av dessa tillämpningar ligger dessutom rätt när de ställs mot andra makrotrender med stark påverkan på vår omedelbara framtid. Radar spår att dessa tillämpningar i kombination med andra produktivitetshöjande åtgärder håller i nyckeln till långsiktig tillväxt även efter återstarten.

Vill du ta del av rapporten?

Fyll i formuläret intill så kommer vi skicka länken till dig för nedladdning.

Relaterade länkar:

 

Kontakt

Länk till Radars rapport - Återstarta Sverige

Jag vill ta del av Radars rapport - Återstarta Sverige och fyller i formuläret.