Bale Quality System

Säkerställer hög kvalitet på produktionsanläggningar inom massa och papper.

Vi har samarbetat med Softronic i många år och de uppvisar stort engagemang och djup förståelse för Valmets verksamhet. Med hjälp av Softronic:s experter kan vi säkra såväl globala leveranser såsom support dygnet runt avseende Bale Quality System.

Claes Åkerlund, Manager Automation Flash Drying and Baling Technology, Wood and Pulp Handling Unit

Bale Quality System

Valmet är globalt ledande inom produktionsanläggningar för massa och papper och tillhandahåller bland annat produkten Bale Quality System (BQS).

Det är ett sofistikerat styrsystem för att förbättra logistik och kvalitetshantering. Med BQS kan man följa hur individuella balar, balset och balenheter rör sig genom hela produktionslinjen. Systemet håller bland annat koll på produktionsdata och kvalitetsparametrar, som till exempel fukt, ljushet och vikt samt märkning och klassificering. Genom olika rapporteringsverktyg och integrationer mot kringliggande system kan kunden följa den dagliga produktionen hela vägen. BQS skapar även statistik och rapporter om både anläggningens och enskilda maskiners prestanda, som exempelvis larmfrekvens, cykeltid och tillgänglighet.

Systemet är dynamiskt och kan utformas olika beroende på vad kunden önskar. För att säkerställa kvalitet och produktion kan ett supportavtal tecknas som ger kunden möjligheten att kontakta Valmet dygnet runt. Många problem kan lösas via fjärranslutning till fabriken.

Roger Gustavsson

Softronic vidareutvecklar, installerar och ansvarar för global support dygnet runt i partnerskap med Valmet.