Chatbot – Södertälje Kommun

För medborgarna i Södertälje blir Kommun-Kim ytterligare en väg in till kommunen och ökar tillgängligheten till information på ett modernt & mer personligt sätt.

Vi vill med digitaliseringens hjälp hitta nya lösningar som underlättar för våra medborgare. Vi behöver också frigöra tid för att våra medarbetare ska kunna ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef Södertälje kommun

Chatbot – Södertälje Kommun

Södertälje kommun tar ett samlat grepp om digitaliseringen för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt. Att digitalisera är nödvändigt för att klara kommunens grunduppdrag: att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Södertäljebor, företag och besökare, detta med god insyn och hög tillgänglighet.

Södertälje Kommuns digitaliseringsprocess

Kontaktcenter har lanserat chatbotten Kommun-Kim (kommun informerar medborgare). Denna chatbot blir för medborgarna ytterligare en väg in till kommunen. Tanken är att Kim ska öka Kontaktcenters tillgänglighet och förenkla vardagen för kommunens medborgare, då många frågor kan hanteras och besvaras under dygnets alla timmar.

Tekniken bakom KIM är en gren av artificiell intelligens som heter “natural language processing and machine learning”.

Resultat

För medborgarna i Södertälje blir Kommun-Kim ytterligare en väg in till kommunen och ökar tillgängligheten till information på ett modernt och mer personligt sätt.

Relaterade länkar:

Hur köper jag Kommun-Kim?

Läs mer om Kommun-Kim här!

Dan Milestad