Det finns nationella ambitioner att digitalt ska vara första valet. Det ger snabbare processer och mindre pappershantering. Att Huddinge kommun har blivit godkänd som utfärdare av Svensk e-legitimation gör att vi blir trovärdiga i kommunikation med andra aktörer

Toralf Nilsson, biträdande kommundirektör

Huddinge kommun – informationssäkerhet

Som första kommun i Sverige lever Huddinge kommun upp till kraven ställda av E-legitimationsnämnden för att få utfärda e-legitimationer med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Införande av e-legitimation

Införandeprojektet, som drevs av Softronic, fick i uppdrag att införa e-legitimation med personliga tjänstekort (sk. smartcard-teknik) enligt kraven för Svensk e-legitimation för alla kommunens anställda.

Utöver tjänstekorten infördes nödvändig stödjande teknisk infrastruktur, samt flera nya processer och rutiner.

Detta innebär att Huddinge kommuns anställda nu har en e-legitimation (med samma tillitsnivå som bankID och SITHS) som kan användas i tjänsten för samverkan med myndigheter och medborgare. Dessutom kan korten användas för behörighetskontroll vid inpassering och vistelse i lokaler.