Huddinge kommun – informationssäkerhet

Hur kan man öka sin digitalisering och samtidigt uppfylla krav på dataskydd från socialstyrelsen och datainspektionen?

Det finns nationella ambitioner att digitalt ska vara första valet. Det ger snabbare processer och mindre pappershantering. Att Huddinge kommun har blivit godkänd som utfärdare av Svensk e-legitimation gör att vi blir trovärdiga i kommunikation med andra aktörer

Toralf Nilsson, biträdande kommundirektör

Huddinge kommun – informationssäkerhet

Som första kommun i Sverige lever Huddinge kommun upp till kraven ställda av E-legitimationsnämnden för att få utfärda e-legitimationer med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Införande av e-legitimation

Införandeprojektet, som drevs av Softronic, fick i uppdrag att införa e-legitimation med personliga tjänstekort (sk. smartcard-teknik) enligt kraven för Svensk e-legitimation för alla kommunens anställda.

Utöver tjänstekorten infördes nödvändig stödjande teknisk infrastruktur, samt flera nya processer och rutiner.

Detta innebär att Huddinge kommuns anställda nu har en e-legitimation (med samma tillitsnivå som bankID och SITHS) som kan användas i tjänsten för samverkan med myndigheter och medborgare. Dessutom kan korten användas för behörighetskontroll vid inpassering och vistelse i lokaler.

Johan Malmborg