Resor och Event

”Legacy systems” är IT-system som fortfarande används även om det inte längre är det mest moderna eller avancerade, därför att kostnaden för att ersätta det blir alltför hög.

Med ny teknik löser vi utmaningen att vandra från ”legacy systems” till en ny modern plattform. Många frågar efter standardsystem, men en behovsanalys resulterar ofta i en mer eller mindre skräddarsydd lösning. Vi baserar våra leveranser för resebranschen på Appia, en plattform vi utvecklat tillsammans med våra kunder, eller helt ny teknik som tillförs Appia.

Vår affärsmodell innefattar konsulttjänster, fastprisprojekt eller SaaS.