Involvera hela teamet tidigt och skapa effektivitet, kvalitet och värde

Blogg | Publiceringsdatum: 31 aug 2020

Therése Sundberg är förvaltningsledare på Softronic och har i tidigare blogginlägg skrivit om hur man skapar ett välmående team när man arbetar ex. med applikationsförvaltning. I detta inlägg delar hon med sig av hur hon arbetar med att involvera hela teamet tidigt för att få bästa effektivitet och kvalitet för kunden. För att kunna kombinera effektiva processer och leverera kvalitet är det viktigt med ett närvarande och engagerat team. Därför försöker hon tänka ”fler tidigare, tillsammans”.

team promenerar tillsammans

Genom att involvera hela teamet tidigt i processen och arbeta med ett beteendedrivet framtagande av krav, lösning, kod och tester, har vi hittat ett väldigt bra arbetssätt för oss.

Arbetssättet ger:

  1. Förståelse och engagemang
  2. Ökat ansvar och bättre kvalitet
  3. Effektivare kommunikation och bidrar till en än mer stark kundrelation.

 

Tänk utifrån – in

Att se till kundens behov och skapa intuitiva och användarvänliga lösningar som är anpassade till beteendet ger fler uppskattade leveranser. Vi tänker utifrån och in. Vi vill först förstå verksamheten och vem som ska använda systemet. Därefter förstå vilka behov som finns och sist hur vi kan skapa hållbara lösningar med rätt funktioner. Ett ”utifrån och in” tänk helt enkelt!

Vi tänker att fler ska vara med tidigt och få en god förståelse, kunskap och överblick av kundens behov för att bättre kunna bidra till bra design av lösningen samt effektiva leveranser. Alla ska förstå målbilden och sin del i QA-arbetet för att säkerställa att leveransen når målet. När alla i teamet förstår våra kunders system, behov och marknad så kan vi genom alla faser bli kundens ”Betrodda Rådgivare”.

Vi lägger därför lite extra krut på att involvera hela teamet tidigt och arbeta med ett helhetsperspektiv i kvalitetssäkring för att tidigt hitta avvikelser i

  • Design
  • Testbasen
  • Kodbasen
  • Integration mellan system
  • Konfigurationsparametrar
  • Målbilden
  • Vägen dit

…så att vi hela tiden utvecklas och kan leverera med hög kvalitet och skapa trygga lösningar från stolta team.

 

Blogginlägg skrivet av Therése Sundberg för Softronic AB.

Relaterade inlägg:

Hur får man ett välmående team?