Chatbot vs Chatbot – skillnader och utmaningar

Nyheter | Publiceringsdatum: 14 jan 2021

Vad är det för skillnad mellan olika typer av chatbottar för kundtjänst? Vilka utmaningar ställs företag och organisationer inför vid införandet? Kan chatbotten utgöra ett kommunikationsnav i framtidens kundtjänst? Kan investeringen i chatbotten användas för fler automationstjänster än chatt? Hur kan organisationer samverka för att uppnå kostnadseffektiv utveckling och framtida förvaltning av chatbottar?

Många frågor som du kan få svar på genom att lyssna in på konferensen Automatiserad kundtjänst den 11 februari där Dan Milestad föreläser. Dan Milestad är sälj- och leveransansvarig för Softronics alla chatbotsprojekt. Han har mer än fem års erfarenhet av att leverera intelligenta chatbotlösningar till både privat och offentlig sektor.

Dan Milestad samtalar

Kan du ge exempel på vilka de största utmaningarna med att införa en chatbot är?

Det viktigaste är att veta hur du ska träna upp chatbottens förståelse. Eftersom vi människor uttrycker oss så olika även om vi menar samma sak ligger utmaningen i att få chatboten att alltid förstå avsikten i det som skrivs i en konversation. Därför är det oerhört viktigt att de som ”bygger” chatbottens kunskap är mycket väl insatta inom berörda verksamhetsområden, att de har en språklig kreativitet samt hög kompetens kring hur en chatbot bäst tränas och förbättras.

Andra frågor och utmaningar som företag bör ställa sig är bland annat vad chatboten ska heta samt vad hen ska känna till om sig själv och omvärlden. Vilken tonalitet och språkbruk chatbotten ska ha är också väldigt avgörande. Det är ju viktigt att chatboten passar in i organisationen och känns som en naturlig del av kundtjänsten, servicedesken osv.

Slutligen är det väldigt viktigt att hela tiden analysera genomförda konversationer för att ständigt förbättra chatboten och vidareutveckla dess kunskap inom de verksamhetsområden den ska behärska.

 

Vill du veta mer lyssna in på konferensen Automatiserad Kundtjänst den 11 februari eller kontakta Dan Milestad enligt nedan.

Kontakt

Dan Milestad

 

Relaterade länkar