Microsoft Sentinel

Microsoft | Molntjänster | Säkerhet

Microsoft Sentinel är en skalbar och molnbaserad lösning för säkerhet och händelsehantering (SIEM). Sentinel kan utföra automatiserade åtgärder (SOAR) och agera på incidenter och hot samt kopplar ihop loggar från alla dina system.

Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel är en skalbar och molnbaserad lösning för säkerhet och händelsehantering (SIEM). Sentinel kan utföra automatiserade åtgärder (SOAR) och agera på incidenter och hot samt kopplar ihop loggar från alla dina system. Med hjälp av AI och Machine Learning kan du få insikter kring din data för att agera proaktivt kring din IT-säkerhet.

Microsoft Sentinel är både ett SIEM-system (Security Information and Event Management) och ett SOAR-system (Security Orchestration, Automation and Response).

Ett SIEM samlar information från flera olika system för att upptäcka intrångsförsök, avvikande beteenden eller säkerhetshot.

SOAR är ett system som kan agera på incidenter automatiskt och förbättra försvarsmekanismerna baserat på informationen från SIEM-systemet. I Microsoft Sentinel kombineras dessa egenskaper för att skapa ett så kraftfullt säkerhetsverktyg som möjligt.

Microsoft Sentinel ger dig ett helhetsgrepp över hela företagets säkerhet för att identifiera hot och ev. attacker.

 

Information och säkerhetsplattform

 • Samla in data
  Med Microsoft Sentinel, samlar du in data från hela infrastrukturen, applikationer, enheter och användare, både från egna datacenter och flera molnplattformar i enkel process.
 • Identifiera och upptäck hot
  Microsoft Sentinel kan identifiera tidigare hot. Tjänsten kan även minimera falsklarm med hjälp av hotinformation och djupgående analys.
 • Undersök
  Med hjälp av Microsoft Sentinel, använda rapportmallar snabbt kunna se vad som händer i miljön. Ta rätt strategiska beslut.
 • Agera snabbt
  Utifrån larm och indikationer kan du snabbt agera och hantera incidenter och hot med hjälp av automation och regelverk.

 

Softronic erbjuder Sentinel som tjänst:

 • Tjänsten kan ersätta ett eller flera befintliga loggsystem och manuella åtgärder
 • Tid och kostnadsbesparing genom effektiva automatiseringar
 • En lösning för att visualisera vad som verkligen händer i din miljö
 • Kraftfullt verktyg för att samla ledtrådar och fakta från hela miljön som enkelt kan visualiseras.
 • Tjänsten utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra kunder.

Kontakta oss för att boka in ett möte!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Claes Brikell
Filip Alberts