Så kan digitaliseringen nå nästa nivå

Nyheter | Publiceringsdatum: 1 mar 2022

EF1 – e-formulär

Vi blir allt mer digitaliserade – men en digital värld innebär också flera utmaningar, menar Anna Thörnlund och Johan Andersson, affärsområdeschefer på Softronic.

– Kunder kan ha svårt att nyttja molntjänsternas potential på grund av de regelverk som finns i tredjepartsländer. Därför ser vi till att hitta alternativa lösningar med kundens bästa i fokus; exempelvis hybridmolnslösningar, något vi tror är framtiden, säger Anna Thörnlund.

Anna Thörnlund och Johan Andersson, affärsområdeschefer på Softronic

En annan utmaning är att våga ta klivet över till digitaliseringen och dess resurser. Görs inte det är risken stor att snabbt halka efter, berättar hon. För att den svenska digitaliseringen ska nå nästa nivå kan leverantörer som Softronic nyttjas, genom sin mångåriga erfarenhet, IT-expertis och nyanserade tankesätt.

– Vi kan branschen och tar gärna ett stort ansvar. Tack vare det har vi fått i uppdrag att se till att flera samhällskritiska bolags tjänster är tillgängliga dygnet runt, säger Johan Andersson.

För mer information kontakta:

Johan Andersson