Softronic är ett konsultbolag inom IT och management.

Softronics affärsidé är att genom långsiktigt partnerskap förbättra kundernas verksamhet med den senaste informationstekniken.

Så här har vi hjälpt andra:

Stockholms läns landsting – BAT & Portal/ Plattf...

Danica Pension

Danica Pension är Danmarks ledande företag inom liv- och pensionsförsäkringar räknat i premieinkomster och tillgångar. Danica Pension är Danmarks ledande företag inom liv- och pensionsförsäkringar räknat i premieinkomster och tillgångar.

Consultus kundprojekt Strategi

Consultus kundprojekt Strategi Consultus kundprojekt Strategi

Consultus kundprojekt Telecom

Consultus kundprojekt Telecom Consultus kundprojekt Telecom