Kampanj

Tillgänglighetsgranskning ”light” för att komma igång

Från och med den 23 september 2020 måste befintliga webbplatser, d.v.s. webbplatser som publicerats innan den 23 september 2018, göras tillgängliga enligt det uppdaterade webbtillgänglighetsdirektivet. Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar alla offentliga aktörer, det vill säga myndigheter, landsting och kommuner, men också vissa privata aktörer som är offentligt finansierade, så som skola och sjukvård. För övriga privata aktörer finns inga lagkrav på tillgänglighet i nuläget, men man kan se till att framtidssäkra sin webbplats genom att säkerställa att den lever upp till kraven i direktivet. En tillgänglig webbplats underlättar nämligen för alla användare, inte enbart personer med funktionsvariationer.

Erbjudande:

För att det ska bli så enkelt som möjligt för er att komma igång med arbetet med att anpassa er webbplats utifrån den nya lagen om tillgänglighet inom digital offentlig service, erbjuder vi nu ”tillgänglighetsgranskning light” till ett fast pris.

Inom detta erbjudande utför vi:

  • En granskning av er webbplats genom att ta stickprov, som genomförs av en tillgänglighetsexpert. Det är ingen fullständig genomgång, men det räcker för att identifiera ”lågt hängande frukter”, alltså brister som är enkla att åtgärda och ändå får förhållandevis stor effekt.
  • Efter genomförd granskning får ni en punktlista med förslag på åtgärder.

Fast pris:

20 000 sek

Kontakt

 

Relaterade blogginlägg:

Har du koll på det nya kraven i webbtillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighet för ett inkluderande samhälle

Vad innebär UX-design och varför är det viktigt?

Vad är skillnaden mellan wireframes, mockups och prototyper?

Vikten av att samla in användarinsikter

 

Jag är intresserad av att veta mer och fyller i formuläret nedan:

Tillgänglighetsgranskning-erbjudande